ชื่อเรื่อง: ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    ชื่อไฟล์: LatIznnThu81531.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้