ชื่อเรื่อง: ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)    ชื่อไฟล์: 8jCbAjtMon115325.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้