ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 432
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
การแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
การแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
การมอบหน้าหน้าที่ราชการให้รองนายกอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
การแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44

play_arrow ประกาศราคากลาง
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พักคอย (CI) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

camera_alt ภาพกิจกรรม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
นายมานิตย์ แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ...
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔...
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็น แก่นายสุทัศน์ ฝั้นเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลแช่ช้าง ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิค19...
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง จัดฝึกอบรมตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพสตรี ด้วยวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ 2564” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ วัดดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแช่ช้าง (4 ภาพ)
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมกับ สสอ.สันกำแพง รพ.สันกำแพง รพ.สต.แช่ช้าง และกำนันตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง ต.แช่ช้าง ดำเนินการสอบสวนโรคและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง หมู่ที่ 1 ตำบลแช่ช้าง ...
พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย ของอบต.แช่ช้าง รวมถึงครูและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา ในสังกัด อบต.แช่ช้าง จำนวน 20 คน เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1 แล้ว ...
อบต.แช่ช้าง ส่งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 และ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ พร้อมขวดฟ๊อกกี้ ซึ่งได้รับจัดสรรมาจาก อบจ.เชียงใหม่ ให้แก่กำนันตำบลแช่ช้าง และประธาน อสม. ตำบลแช่ช้าง เพื่อใช้ควบคุมและเฝ้าระวัง...
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview4
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ