องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.แช่ช้าง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 376
เดือนนี้11,165
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)84,590
ทั้งหมด 280,000

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประชาสัมพันธ์ ผลดีจากการเลิกสูบบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประชาสัมพันธ์ สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงเป็นวัณโรครุนแรง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

play_arrow ประกาศราคากลาง
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังและหินคลุกตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ตรวจสอบการเดินสายไฟและติดตั้งไฟส่องสว่าง (ไฟกิ่ง) ในพื้นที่หมู่ 9 บ้านหัวฝาย (3 ภาพ)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก และหมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน (4 ภาพ)
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินการเดินสายไฟและติดตั้งไฟส่องสว่าง (ไฟกิ่ง) ในพื้นที่หมู่ 9 บ้านหัวฝาย จำนวน 6 จุด (5 ภาพ)
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โดยกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ อสม. หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณี พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว (6 ภาพ)
เมื่อวันที่ 18 และ 19 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเทคนิคการเลือกใช้สารเคมี และการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องพ่นสารเคมีในการควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย อำเภอสันกำแพง ปี 2566 ณ...
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินการล้างท่อระบายน้ำในพื้นที่หมู่ 5 บ้านดอนปีน เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน (4 ภาพ)
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อเตรียมการขยายเขตไฟฟ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว บริเวณหลังพระธาตุดอยยาว (8 ภาพ)
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่หมู่ที่ 4 , งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่หมู่ที่ 10...
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
กสว.
21/09/2566
21/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
กศ.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
สน.บถ.
20/09/2566
21/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ