องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
find_in_page รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
find_in_page รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file รายงานสรุปผลด้านรายรับและรายจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file รายงานการปรับแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 403
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 62 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1