องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow รายงานสถานะการเงิน
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4