info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 23
play_arrow รายงานสถานะการเงิน
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
1 - 20 (ทั้งหมด 53 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ