องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow รายงานสถานะการเงิน
insert_drive_file รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2567 เดือนมกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลแช่ช้าง เรื่อง รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2567 เดือนธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2567 เดือนพฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2567 เดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศรายการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสให้ประชาชนทราบ ไตรมาสที่ 4/2566
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสให้ประชาชนทราบ ไตรมาสที่ 4/2566
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสให้ประชาชนทราบ ไตรมาสที่ 3/2566
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสให้ประชาชนทราบ ไตรมาสที่ 3/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสให้ประชาชนทราบ ไตรมาสที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
1 - 20 (ทั้งหมด 106 รายการ) 1 2 3 4 5 6