info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 95
play_arrow แบบฟอร์มต่างๆ
insert_drive_file แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
insert_drive_file คำร้องขอแจ้งยกเลิกการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262 |
insert_drive_file แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266 |
insert_drive_file แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267 |
insert_drive_file หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259 |
insert_drive_file คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร, ดัดแปลงอาคาร หรือรื้นถอนอาคาร แบบ ข.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 386 |
insert_drive_file คำขอตรวจค้นเอกสาร, รับรองสำเนาเอกสาร, ใบแทน ( ทะเบียนพาณิชย์ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260 |
insert_drive_file หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ( ทะเบียนพาณิชย์ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249 |
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจ แบบ ท.พ. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265 |
insert_drive_file เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบแบบ ทพ. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273 |
insert_drive_file คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบ ทพ. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263 |
insert_drive_file รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
insert_drive_file แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน, ร้องทุกข์ทั่วไป (สำหรับ ส.อบต. / ผู้ใหญ่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 844 |
insert_drive_file แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน, ร้องทุกทั่วไป 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ