info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 130
play_arrow ประเภทวิชาการ
insert_drive_file นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246 |
insert_drive_file นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
insert_drive_file นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
insert_drive_file นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
insert_drive_file นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
insert_drive_file นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
insert_drive_file นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
insert_drive_file นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
insert_drive_file นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ