info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 134
play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file เอกสารแผ่นพับให้ความรู้ เรื่อง ต่อต้านการทุจริต ผลประโยชน์ทันซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
insert_drive_file นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ