องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำรถกู้้ชีพกู้ภัย (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแ
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานประจำกู้ชีพกู้ภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo อิ่มบุญปีใหม่ งานเลี้ยงปลอดภัย ใส่ใจ "สุก ร้อน สะอาด" poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ รายงานสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบต. แช่ช้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ และเบี้ยงผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ และเบี้ยงผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโควิด 19 แบบโรคประจาถิ่น แผนกลยุทธ์ Exit plan for COVID pandemic poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo ประชาสัมพันธ์ ผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
1 - 20 (ทั้งหมด 277 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14