องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แจ้งการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เรื่อง บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมประชาคมและกำหนดการออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ขอปรับเปลี่ยนวันเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (แทนตำแหน่งที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file แจ้งการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file แจ้งการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) อบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file แผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) ของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file แจ้งการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file แจ้งการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo ประชาสัมพันธ์ สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงเป็นวัณโรครุนแรง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
photo ประชาสัมพันธ์ ผลดีจากการเลิกสูบบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file แจ้งการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 323 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17