info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 28
verified_user เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.แช่ช้าง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file การกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยเคร่งครัด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.แช่ช้าง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.แช่ช้าง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file ประกาศอบต.แช่ช้าง เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.แช่ช้าง เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.แช่ช้าง เรื่อง มาตราการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ