องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง พร้อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงบันไดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังและหินคลุดตำบลแช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังและหินคลุกตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over-Lay) สายบ้านดอนปีน-ห้วยไซ (บริเวณบ้านดอนปีน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พักคอย (CI) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.110-01 จากสายบ้านดอนปีน หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายเลียบคันคลองชลประทานบ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
1 - 20 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3