องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคาราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก บริเวณถนนสาย หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ เชื่อมต่อหมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ซอย 9) บ้านดอนปีน หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังและหินคลุกในเขตตำบลแช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรและไหล่ทาง หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน (ถนนสายทางบ้านดอนปีน-บ้านป่าตึง)
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 9 หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม - ยาประสิทธิ์
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสุสานบ้านดอนปีน หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยรับลม หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยนายสะอาด จันต๊ะจาย และบริเวณหน้าบ้านลุงแทน หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสาคร จนถึงบ้านวิลา หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/1 หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากประกาศ ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณต้นไม้ซางคำ หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางประกาศ ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านคุณคำใส-บ้านปรียาภรณ์ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านพ่อมัย-แม่เพ็ญ หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกพร้อมบดอัด ถนนคลองชลประทานบริเวณลานทรายอ้ายทวี-หอพักเครือวัลย์ หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกพร้อมบดอัด บริเวณคลองชลประทานเหมืองลึก หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกพร้อมบดอัด บริเวณคลองชลประทาน (หมู่ที่ 1 - วัดศรีออนใต้) หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณปากทางเข้าบ้านดงขี้เหล็ก หมุ่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 99 รายการ) 1 2 3 4 5