info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 88
play_arrow ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายเลียบคันคลองชลประทานบ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.110-01 จากสายบ้านดอนปีน หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนบ้านป่าเปา หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินบริเวณฝายน้ำล้นและซ่อมแซมทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม และหมู่ที่ 9 บ้ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรังปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังและหินคลุก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อประปา PVC หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ