องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและครู ค.ศ.1
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล อบต.แช่ช้าง (ครั้งที่ 2 ) ประจำปี 2566 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลอบต.แช่ช้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลอบต.แช่ช้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต.แช่ช้าง (ครั้งที่ 2 ) ประจำปี 2566 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูอบต.แช่ช้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูอบต.แช่ช้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกาศผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างของอบต.แช่ช้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทน และต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศฐานการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 2 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2567 ,2/2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) มติก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศฐานการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
1 - 20 (ทั้งหมด 76 รายการ) 1 2 3 4