องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและครู ค.ศ.1
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ของอบต. พ.ศ.2558
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) มติก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศฐานในการคำนวณร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู (ครั้งที่ 2) (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศเเรื่องหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566 ,2/2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/งาน/กิจกรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) (1เมษายน 2565ถึง 30 กันย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) มติก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู (ครั้งที่ 1) รอบวันที่ 1 เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู (ครั้งที่ี 1) (รอบวันที่ 1 เมษายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 1) รอบวันที่ 1 เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 1) รอบวันที่ 1 เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงนของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงนของพนักงานครู (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศฐานในการคำนวณร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู (ครั้งที่ 1) (รอบวันที่ 1 เมษายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3