messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและครู ค.ศ.1
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานครู ครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูอบต.แช่ช้าง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูอบต.แช่ช้าง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
ประกาศฐานการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 1 (รอบวันที่ 1 เมษายน 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบ 1 ตุลาคม 2566) มติก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล อบต.แช่ช้าง (ครั้งที่ 2 ) ประจำปี 2566 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลอบต.แช่ช้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลอบต.แช่ช้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต.แช่ช้าง (ครั้งที่ 2 ) ประจำปี 2566 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูอบต.แช่ช้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูอบต.แช่ช้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
ประกาศผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างของอบต.แช่ช้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทน และต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
ประกาศฐานการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 2 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2567 ,2/2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) มติก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
1 - 20 (ทั้งหมด 84 รายการ) 1 2 3 4 5