info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 94
play_arrow การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและครู ค.ศ.1
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) มติก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 256
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอบต. พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดวันลา และการมาทำงานสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564 (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู (รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ - ๒ / ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ - ๒ / ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ - ๒ / ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) มติก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครู ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (รอบวันที่ 1 เมษายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) มติก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 2) ครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file ประกาศฐานในการคำนวณร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูของอบต.แช่ช้าง (ครั้งที่ 2) 1 ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ