องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภา อบต.แช่ช้าง
insert_drive_file คำสั่ง ผอ.กต.อบต.แช่ช้าง เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ ผอ.กต.อบต.แช่ช้าง (อสม.) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file คำสั่ง ผอ.กต.อบต.แช่ช้าง เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ ผอ.กต.อบต.แช่ช้าง (อสม.) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file คำสั่ง ผอ.กต.อบต.แช่ช้าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประกาศ กกต.อบต.แช่ช้าง เรื่อง กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file คำสั่ง ผอ.กต.อบต.แช่ช้าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file ประกาศ ผอ.กต.อบต.แช่ช้าง เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 8 หมู่ที่ 10 (ส. poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 หมู่ที่ 9 (ส.ถ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 (ส.ถ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 (ส.ถ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 หมู่ที่ 4 (ส.ถ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 3 (ส.ถ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 2 (ส.ถ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 (ส.ถ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง (ผ.ถ. 4/4) และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file ประกาศ กกต.ประจำ อบต.แช่ช้าง เรื่อง กำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
insert_drive_file คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file แนวทางการหาเสียง ปิดประกาศ ติดแผ่นป้าย และคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file แบบฟอร์ม ใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.แช่ช้าง ส.ถ. 4/1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file แบบฟอร์ม ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกแช่ช้าง ผ.ถ. 4/1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3