info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 107
volume_down ประชาสัมพันธ์กิจการสภาท้องถิ่นฯ
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file บันทึกรายการการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และสมัยแรกของปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file บันทึกรายการการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file บันทึกรายการการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file บันทึกรายการการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file บันทึกรายการการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
1 - 20 (ทั้งหมด 42 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ