องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow คู่มือประชาชน
insert_drive_file รายงานผลสัมฤทธิ์ ปัญหา และอุปสรรคตามกระบวนการลดขั้นตอนปฏิบัตงานบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) ของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file แผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน (ใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file คำสั่งอบต.แช่ช้าง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ม.16) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์การเผรแพร่กระบวนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ขออนุมัติจัดทำโครงการบริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง และในวันหยุดราชการ (วันเสาร์แรกของเดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดกระบวนงานบริการตามภารกิจของอบต.เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดกระบวนงานบริการตามภารกิจของอบต.แช่ช้าง เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file คู่มือประชาชน อบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 405
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1