องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2567-2569) ของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการอบต.แช่ช้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดกระบวนงานบริการตามภารกิจของอบต.เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file ประขาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการประชาชนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
insert_drive_file แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของ อบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file กระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ของ อบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1