info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 39
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการอบต.แช่ช้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดกระบวนงานบริการตามภารกิจของอบต.เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file ประขาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการประชาชนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file กระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ของ อบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของ อบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ