info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 33
verified_user แผ่นพับเผยแพร่เอกสารความรู้
insert_drive_file เอกสารประชาสัมพันธ์เรื่อง แผ่นดินไหวเตรียมตัวเตรียมใจลดภัยพิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file เอกสารประชาสัมพันธ์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file เอกสารประชาสัมพันธ์เรื่อง คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file เอกสารประชาสัมพันธ์เรื่อง การลดขั้นตอนการทำงานของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องน้ำเสีย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
insert_drive_file เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ "แยกก่อนทิ้ง" ตามหลัก 3Rs poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254 |
photo ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227 |
photo ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271 |
insert_drive_file เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262 |
insert_drive_file คู่มือการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 (เล่ม2) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
insert_drive_file คู่มือการใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
insert_drive_file คู่มือการสำรวจข้อมูลภาคสนามและการจัดทำแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255 |
insert_drive_file คู่มือการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 (เล่ม1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255 |
insert_drive_file เอกสารประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
insert_drive_file ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม รับฟังปัญหา พร้อมหารือและชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินการโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ อบ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ