messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูลจาก E-Nacc Plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ข้อมูลจาก E-Nacc Plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูลจาก E-Nacc Plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
find_in_page โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1