องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow สัญญาซื้อสัญญาจ้าง
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณด้านข้างที่ทำการ อบต.แช่ช้าง)
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง พร้อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกและดินลูกรังพร้อมปรับเกรด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังและหินคลุกตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการขุดลอกลำเหมือง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้าโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over-Lay) สายบ้านดอนปีน-ห้วยไซ (บริเวณบ้าน ดอนปีน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พักคอย (CI) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายเลียบคันคลองชลประทานบ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกาศ สัญญาซื้อขายจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรดินลูกรัง ม.1, 2, 3, 6, 9, 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2