info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 47
play_arrow สัญญาซื้อสัญญาจ้าง
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายเลียบคันคลองชลประทานบ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแช่ช้าง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรดินลูกรัง ม.1, 2, 3, 6, 9, 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศ สัญญาซื้อขายจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
photo ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังและหินคลุก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการขุดลอกลำเหมือง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสี่แยกหลังอุโบสถวัดบ้านดงขี้เหล็ก) หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย 13) หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเข้าพระธาตุดอยงู) หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก(บริเวณถนนสายดอนปีน-บ้านห้วยไซ) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุกและดินลูกรัง(ในเขตพื้นที่บ้านดอยยาว) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก(เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณทางเข้าบ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ