องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow สัญญาซื้อสัญญาจ้าง
insert_drive_file สัญญาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file สัญญาจ้าง โครงการปรับปรุง่อมแซมผิวจราจร และลำเหมืองสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file สัญญาจ้าง โครงการป้ายบอกแนวเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังและหินคลุกตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมือง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 3/1 พิราบดง) หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณทางเข้าที่ว่าการอำเภอสันกำแพงด้านหลัง) หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเครื่องออกำลังกาย (บริเวณอาคารกองทุนหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (บริเวณลานข้างฝายกั้นน้ำแม่ออน หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสุสานบ้านป่าเปา หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ สัญญาจ้าง โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเปา หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยรับลม) หมู่ที่ 4 บ้านดอนปีน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4