info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 26
การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130 โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107 E-mail : Chaechangsao@gmail.com www.chaechangsao.go.th
แผนที่หน่วยงาน
แผนที่แสดงเส้นทางการเดินทางมา อบต.แช่ช้าง ผ่านถนนหมายเลข 1006 / 1317


บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ