องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
account_box สมาชิกสภา
ร้อยตำรวจเอกเถลิงฤทธิ์ ยอดเมือง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (ส.อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 9)
โทร : 081-960-9453
นายวสันติ มูลก้อนแก้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (ส.อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 4)
โทร : 093-145-9772
นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์
เลขานุการสภา อบต.แช่ช้าง (ปลัด อบต.แช่ช้าง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 24
นายรัชชานนท์ รัตนะ
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 1
โทร : 094-639-6511
นายสมัคร ยาประสิทธิ์
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 2
โทร : 087-193-3821
นายนิคม กันสุวรรณ
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 3
โทร : 095-938-7502
นายสุชาติ โปธิคำ
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 5
โทร : 090-052-5845
ร้อยตรีอัมรินทร์ เตมีย๊ะ
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 6
โทร : 081-166-6529
นายสุภัค วงศ์สุวรรณ
สมาชิก อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 10
โทร : 084-948-8686