messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
account_box กองช่าง
(นายวิทยา ใบบอกบุญ)
นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 18
(นายขวัญชัย บุตรป้อ)
นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง)
โทร : 053-381035 ต่อ 17
(นายธนากร ไชยวาปิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 20
(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.)
โทร : 053-381035 ต่อ 20
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
โทร : 053-381035 ต่อ 20
(นางจารุณีย์ ปางจันทร์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 053-381035 ต่อ 31
(นายธนาคาร กองแก้ว)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร : 053-381035 ต่อ 20