info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 93
account_box คณะผู้บริหาร
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
โทร : 0-5333-2238 ต่อ 11
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
โทร : 0-5333-2238 ต่อ 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ