messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
account_box คณะผู้บริหาร
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
นายถนัด มณีจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง คนที่ 1
โทร : 099-276-5551
นายเกษม อินทะวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง คนที่ 2
โทร : 063-786-3148
นายปฐม สินธุยี่
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
โทร : 099-346-5155
นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์
นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง)
โทร : 0-5338-1035 ต่อ 24
นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง)
*องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างไม่มีกรอบอัตรากำลังตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง*