ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 431
นายมานิตย์ แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ