info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 44
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็น แก่นายสุทัศน์ ฝั้นเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลแช่ช้าง ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิค19 โดยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย (สปบท) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ