info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 64
อบต.แช่ช้าง ส่งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 และ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ พร้อมขวดฟ๊อกกี้ ซึ่งได้รับจัดสรรมาจาก อบจ.เชียงใหม่ ให้แก่กำนันตำบลแช่ช้าง และประธาน อสม. ตำบลแช่ช้าง เพื่อใช้ควบคุมและเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมสาธารณะในชุมชน งานศพ การเฝ้าระวังการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านจากพื้นที่เสี่ยง/กลุ่มเสี่ยง ฯลฯ (2 ภาพ)
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ