ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 429
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ