info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 58
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

play_arrow ประกาศราคากลาง

camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔...
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็น แก่นายสุทัศน์ ฝั้นเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลแช่ช้าง ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิค19...
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง จัดฝึกอบรมตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพสตรี ด้วยวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ 2564” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ วัดดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแช่ช้าง (4 ภาพ)
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมกับ สสอ.สันกำแพง รพ.สันกำแพง รพ.สต.แช่ช้าง และกำนันตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง ต.แช่ช้าง ดำเนินการสอบสวนโรคและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง หมู่ที่ 1 ตำบลแช่ช้าง ...
พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย ของอบต.แช่ช้าง รวมถึงครูและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา ในสังกัด อบต.แช่ช้าง จำนวน 20 คน เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1 แล้ว ...
อบต.แช่ช้าง ส่งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 และ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ พร้อมขวดฟ๊อกกี้ ซึ่งได้รับจัดสรรมาจาก อบจ.เชียงใหม่ ให้แก่กำนันตำบลแช่ช้าง และประธาน อสม. ตำบลแช่ช้าง เพื่อใช้ควบคุมและเฝ้าระวัง...
การประชุมสภา อบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภา อบต.แช่ช้าง (8 ภาพ)
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและอสม.หมู่ที่ 4 ต.แช่ช้าง ดำเนินการสอบสวนโรคและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลแช่ช้าง เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่...
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook

language หนังสือราชการกรม
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ