messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.แช่ช้าง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 7
เดือนนี้4,322
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)93,669
ทั้งหมด 280,000

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

play_arrow ประกาศราคากลาง

camera_alt ภาพกิจกรรม
เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตําบลแช่ช้าง ได้กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายมานิตย์ แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง...
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กตำบลแช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โครงการกรีนโรด (Green Road) และ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (14 ภาพ)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 นายถนัด มณีจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยหลัก 3อ. 2ส. จัดโดยกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแช่ช้าง ณ ศาลาเอนกประสงค์...
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นายมานิตย์ แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการลดเค็มลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จัดโดยกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแช่ช้าง ณ ห้องประชุม ...
นายมานิตย์ แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแช่ช้าง ดำเนินการประชุมในการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแช่ช้าง...
นายมานิตย์ แก้วแสน นายก อบต.แช่ช้าง พร้อมด้วยนายเกษม อินทะวงค์ รองนายก อบต.แช่ช้าง และ ร.ต.อ. เถลิงฤทธิ์ ยอดเมือง ประธานสภา อบต.แช่ช้าง ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง (สมทบ)...
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง , รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และทีมงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CG)...
เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (6 ภาพ)
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
นายมานิตย์ แก้วแสน
นายก อบต.แช่ช้าง
โทร : 093-991-5998
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ