ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อไฟล์ : xgk2l1UThu43028.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้