ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้าย หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

ชื่อไฟล์ : Qi1QbCJFri100428.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้