ชื่อเรื่อง : การแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
รายละเอียด : ตามที่นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้ดำเนินการประชุมและมีมติเลือก ร้อยตำรวจเอกเถลิงฤทธิ์ ยอดเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เขตเลือกตั้งที่ 7 (หมู่ที่ 9) เป็น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
ชื่อไฟล์ : gNJnzaxThu93912.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้