ชื่อเรื่อง : จ้างบริการจำกัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง