ชื่อเรื่อง : การกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยเคร่งครัด

ชื่อไฟล์ : 6gBF0SSFri120317.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้