ชื่อเรื่อง : จ้างรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง