messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

play_arrow ประกาศราคากลาง

camera_alt ภาพกิจกรรม
เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตําบลแช่ช้าง ได้กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายมานิตย์ แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง...
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กตำบลแช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โครงการกรีนโรด (Green Road) และ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (14 ภาพ)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 นายถนัด มณีจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยหลัก 3อ. 2ส. จัดโดยกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแช่ช้าง ณ ศาลาเอนกประสงค์...
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นายมานิตย์ แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการลดเค็มลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จัดโดยกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแช่ช้าง ณ ห้องประชุม ...
นายมานิตย์ แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแช่ช้าง ดำเนินการประชุมในการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแช่ช้าง...
นายมานิตย์ แก้วแสน นายก อบต.แช่ช้าง พร้อมด้วยนายเกษม อินทะวงค์ รองนายก อบต.แช่ช้าง และ ร.ต.อ. เถลิงฤทธิ์ ยอดเมือง ประธานสภา อบต.แช่ช้าง ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง (สมทบ)...
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง , รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และทีมงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CG)...
เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (6 ภาพ)
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook