องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด19 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประชาสัมพันธ์ อาการสมองเสื่อมถอยหลังติดเชื้อโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประชาสัมพันธ์ ผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

play_arrow ประกาศราคากลาง
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พักคอย (CI) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110

camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลแช่ช้าง โดย ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และกลุ่มสตรีแม่บ้าน จัดกิจกรรม รับบริจาคขยะรีไซเคิล และ จัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิล เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน (4 ภาพ)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา ตำบลแช่ช้าง โดย ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และกลุ่มสตรีแม่บ้าน จัดกิจกรรม รับบริจาคขยะรีไซเคิล และ จัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิล เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน (10 ภาพ)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย ตำบลแช่ช้าง โดย ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และกลุ่มสตรีแม่บ้าน จัดกิจกรรม รับบริจาคขยะรีไซเคิล และ จัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิล เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน (12 ภาพ)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 กลุ่ม อสม. บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแช่ช้าง ดำเนินโครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแช่ช้าง (งบประมาณสนับสนุนจาก...
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นประธานเปิดการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการการออกกำลังกายของกลุ่มสตรีแม่บ้านดอนปีนด้วยตาราง 9 ช่อง โดยกลุ่มสตรีแม่บ้านดอนปีน หมู่ที่ 5 ...
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 25656 ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง (5 ภาพ)
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมกับ ผู้นำ อสม. และประชาชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก...
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นประธานเปิดการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม ตำบลแช่ช้าง...
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook