องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลแช่ช้าง โดย ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และกลุ่มสตรีแม่บ้าน จัดกิจกรรม รับบริจาคขยะรีไซเคิล และ จัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิล เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน (4 ภาพ) [27 มิถุนายน 2565]
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา ตำบลแช่ช้าง โดย ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และกลุ่มสตรีแม่บ้าน จัดกิจกรรม รับบริจาคขยะรีไซเคิล และ จัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิล เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน (10 ภาพ) [27 มิถุนายน 2565]
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย ตำบลแช่ช้าง โดย ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และกลุ่มสตรีแม่บ้าน จัดกิจกรรม รับบริจาคขยะรีไซเคิล และ จัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิล เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน (12 ภาพ) [27 มิถุนายน 2565]
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 กลุ่ม อสม. บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแช่ช้าง ดำเนินโครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแช่ช้าง (งบประมาณสนับสนุนจาก... [26 มิถุนายน 2565]
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นประธานเปิดการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการการออกกำลังกายของกลุ่มสตรีแม่บ้านดอนปีนด้วยตาราง 9 ช่อง โดยกลุ่มสตรีแม่บ้านดอนปีน หมู่ที่ 5 ... [26 มิถุนายน 2565]
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 25656 ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง (5 ภาพ) [24 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมกับ ผู้นำ อสม. และประชาชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก... [22 มิถุนายน 2565]
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นประธานเปิดการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม ตำบลแช่ช้าง... [22 มิถุนายน 2565]
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 – หมู่ที่ 10 ตำบลแช่ช้าง รับมอบป้ายรณรงค์ ทรายอะเบท และหน้ากากอนามัย ... [20 มิถุนายน 2565]
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เป็นประธานเปิดการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ ... [20 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 - 10 (ทั้งหมด 161 รายการ)