info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 51
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีผลการประเมินฯในระดับ AA [11 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็น แก่นายสุทัศน์ ฝั้นเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลแช่ช้าง ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิค19 โดยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย (สปบท) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 [20 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง จัดฝึกอบรมตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพสตรี ด้วยวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ 2564” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ วัดดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแช่ช้าง (4 ภาพ) [12 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมกับ สสอ.สันกำแพง รพ.สันกำแพง รพ.สต.แช่ช้าง และกำนันตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง ต.แช่ช้าง ดำเนินการสอบสวนโรคและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง หมู่ที่ 1 ตำบลแช่ช้าง เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (4 ภาพ) [9 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย ของอบต.แช่ช้าง รวมถึงครูและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเปา ในสังกัด อบต.แช่ช้าง จำนวน 20 คน เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลสันกำแพง (7 ภาพ) [1 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
อบต.แช่ช้าง ส่งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 และ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ พร้อมขวดฟ๊อกกี้ ซึ่งได้รับจัดสรรมาจาก อบจ.เชียงใหม่ ให้แก่กำนันตำบลแช่ช้าง และประธาน อสม. ตำบลแช่ช้าง เพื่อใช้ควบคุมและเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน เช่น... [18 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมสภา อบต.แช่ช้าง สมัยสามัญที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภา อบต.แช่ช้าง (8 ภาพ) [14 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและอสม.หมู่ที่ 4 ต.แช่ช้าง ดำเนินการสอบสวนโรคและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลแช่ช้าง เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 (6 ภาพ) [2 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและอสม.หมู่ที่ 10 ต.แช่ช้าง ดำเนินการสอบสวนโรคและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อโค้งงาม ตำบลแช่ช้าง เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 (5 ภาพ) [25 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและอสม.หมู่ที่ 10 ต.แช่ช้าง ดำเนินการสอบสวนโรคและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อโค้งงาม ตำบลแช่ช้าง เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 (4 ภาพ) [24 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 85 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ