องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow แผนอัตรากำลังของอบต.แช่ช้าง
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลังอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2567-2569) ของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (IT Master Plan) ประจำปี พ.ศ.2567-2571 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file สรุปการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานจ้างให้เป็นปัจจุบันตรงตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลังอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลังอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (ปรับปรุงครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ปรับปรุงครั้งที่ ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในอบต. (ปรับปรุงค poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของอบต.แช่ช้าง (ปรับปรุงครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file บันทึกพิจารณาลงนามประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอบต.แช่ช้าง (ปรับปรุงครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 (มติแผนอัตรากำลัง 3ปี พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2564-2566)ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.แช่ช้าง ประเภท สามัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2