info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 77
play_arrow แผนอัตรากำลังของอบต.แช่ช้าง
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2564-2566)ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (ปรับปรุงครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ปรับปรุงครั้งที่ ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file บันทึกพิจารณาลงนามประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอบต.แช่ช้าง (ปรับปรุงครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของอบต.แช่ช้าง (ปรับปรุงครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในอบต. (ปรับปรุงค poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file มติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 (มติแผนอัตรากำลัง 3ปี พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2564-2566)ขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต.แช่ช้าง ประเภท สามัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file กรอบโครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.2561-2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ