messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.แช่ช้าง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
find_in_page ประกาศ อบต.แช่ช้าง เรื่อง มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ อบต.แช่ช้าง (ฉบับปรับปรุง) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
ประกาศอบต.แช่ช้าง เรื่อง มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ อบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1