info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 131
play_arrow คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการประชาชนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file กระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ของ อบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของ อบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการของอบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน อบต.แช่ช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ