info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 126
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
insert_drive_file หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251 |
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 ระยะที่ 2 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264 |
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2561 ระยะที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ