info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 38
play_arrow ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น (พนักงานดีเด่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงาจ้าง ของอบต.แช่ช้าง ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำแนวทางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้างของอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนการสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตของอบต.แช่ช้าง ประจำปี 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ(ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง ของอบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file ประกาศการรายงานผลดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำแนวทางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของอบต.แช่ช้าง ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.แช่ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของอบต.แช่ช้าง พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ