info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-332238 , 053-381035 โทรสาร. 053-331107


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 69
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง จัดฝึกอบรมตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพสตรี ด้วยวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ 2564” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ วัดดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแช่ช้าง (4 ภาพ)
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง)
นายก อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัด อบต.แช่ช้าง
ระบบ